Психологично профилиране на извършителите на престъпления. Типът на корумпирания служител.


Създаването на профила е свързано с извеждането на взаимосвързани индивидуални социални, психологични и демографски характеристики на неизвестния извършител, базирани върху системния анализ на събраната информация по случая...
 

Българският национален характер


Стремежът към самопознание е едно от най-старите и най-вдъхновяващите стремления на човека. От най-далечни времена до ден днешен въпросите: кой съм, от къде идвам, на къде отивам, какво ме приобщава към другите...
 

Юридически факти


Общественоправният живот е един непрестанен динамичен процес, в който непрекъснато се пораждат нови права и се изменят или погасяват съществуващи вече права. Именно това вътрешно движение дава на обективното право...
 

Правна информатика


Правото е една от регулативните системи на обществото. за него има различни определения, като те могат да се обединят в разбирането, че правото е съвкупност от общозадължителни правила за поведение (норми), които регулират различни страни на...
 

Юридическата техника като наука и учебна дисциплина pro


Правото е система от общо задължителни социални правила, чието ползване се гарантира и защитава от държавата. Това показва: тясната връзка между право и държава е основна характеристика на правото...
 

Език и стил на нормативните актове


Юридическата техника като средство и способ за формиране на правото има особена значимост и широко приложно поле при създаването на юридически актове...
 

Политически аспект на правата на човека


Разработка на тема "Политически аспект на правата на човека"...
 

Генезис и детерминация на деструктивното поведение


Oписание на генезиса и факторите, които обуславят деструктивното поведение. Направена е съпоставка между деструктивно, девиантно и делинквентно поведение...
 

Видове юридически факти. Юридически събития, действия и постъпки. Значение на мълчанието.


Видове юридически факти: правно релевантни и правно ирелевантни факти. Юридически събития и юридически действия. Значение на мълчанието; конклудентни действия. Юридически постъпки...
 

Взаимовръзка право и психология


Aктивна престъпност, взаимовръзка между правото и психологията -юридическа психология...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Юридическа психология с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент